Linde Gas Company - Tan Thanh, Ba Ria Vung Tau.

Linde Gas Company - Tan Thanh, Ba Ria Vung Tau.Linde Gas Company - Tan Thanh, Ba Ria Vung Tau.Linde Gas Company - Tan Thanh, Ba Ria Vung Tau.

Mainternance and Fabicating Contract With Linde Gas Plant

Linde Gas Company - Tan Thanh, Ba Ria Vung Tau.Linde Gas Company - Tan Thanh, Ba Ria Vung Tau.Linde Gas Company - Tan Thanh, Ba Ria Vung Tau.

Installation Of Scaffolds And Mainternance of Tanks In Linde Gas Plant

Installation Of Scaffolds And Mainternance of Tanks In Linde Gas Plant

Logo bottom
Đăng ký nhận thông tin

Công ty TNHH DV KT&TM Tâm Thành Phát

  • Địa chỉ: 153 - 159 Nguyễn Lương Bằng, Khu Phố Quảng Phú, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Work Shop : 155 - 159 Nguyễn Lương Bằng, Khu Phố Quảng Phú, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Điện thoại: 02 543 876 551 - Fax: 02 543 876 552
  • Hotline: 0913 601 629
  • Email: ttp@tamthanhphatservice.com
  • Website: www.tamthanhphatservice.vn

Bản đồ công ty

Facebook page

© Copyright 2020 tamthanhphatservice.vn , all rights reserved