Paper Factory KRAFT-VINA, Ben Cat, Binh Duong.

Paper Factory KRAFT-VINA, Ben Cat, Binh Duong.Paper Factory KRAFT-VINA, Ben Cat, Binh Duong.

Installation Of Scaffolds For Overhauling Of 120t/hr

Pulverized Coal Boiler In Vina Kraft Paper Plant

Paper Factory KRAFT-VINA, Ben Cat, Binh Duong.Paper Factory KRAFT-VINA, Ben Cat, Binh Duong.Paper Factory KRAFT-VINA, Ben Cat, Binh Duong.

Crane Maintenance Contract With Vinakraft Paper Plant

Paper Factory KRAFT-VINA, Ben Cat, Binh Duong.Paper Factory KRAFT-VINA, Ben Cat, Binh Duong.Paper Factory KRAFT-VINA, Ben Cat, Binh Duong.Paper Factory KRAFT-VINA, Ben Cat, Binh Duong.

Supply Manpower & Equipment Maintenance At Vinakraft Paper Plant

Công ty TNHH DV KT&TM Tâm Thành Phát

Địa chỉ: 153 - 159 Nguyễn Lương Bằng, Khu Phố Quảng Phú, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Work Shop : 155 - 159 Nguyễn Lương Bằng, Khu Phố Quảng Phú, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 02 543 876 551 - Fax: 02 543 876 552

Email: ttp@tamthanhphatservice.com

Website: www.tamthanhphatservice.com

Logo bottom
Đăng ký nhận thông tin

Công ty TNHH DV KT&TM Tâm Thành Phát

  • Địa chỉ: 153 - 159 Nguyễn Lương Bằng, Khu Phố Quảng Phú, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Work Shop : 155 - 159 Nguyễn Lương Bằng, Khu Phố Quảng Phú, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Điện thoại: 02 543 876 551 - Fax: 02 543 876 552
  • Hotline: 0913 601 629
  • Email: ttp@tamthanhphatservice.com
  • Website: www.tamthanhphatservice.vn

Bản đồ công ty

Facebook page

© Copyright 2020 tamthanhphatservice.vn , all rights reserved