USG Boral Gypsum Factory in Hiep Phuoc Industrial Zone, Nha Be.

USG Boral Gypsum Factory in Hiep Phuoc Industrial Zone, Nha Be.USG Boral Gypsum Factory in Hiep Phuoc Industrial Zone, Nha Be.USG Boral Gypsum Factory in Hiep Phuoc Industrial Zone, Nha Be.

Insulation Contract Of Heating System At USG Boral Gypsum Factory In Hiep Phuoc Industrial Zone

USG Boral Gypsum Factory in Hiep Phuoc Industrial Zone, Nha Be.USG Boral Gypsum Factory in Hiep Phuoc Industrial Zone, Nha Be.USG Boral Gypsum Factory in Hiep Phuoc Industrial Zone, Nha Be.USG Boral Gypsum Factory in Hiep Phuoc Industrial Zone, Nha Be.

Fabricating, Installating New Gas Pipeline in USG Boral Gypsum Plant

Công ty TNHH DV KT&TM Tâm Thành Phát

Địa chỉ: 153 - 159 Nguyễn Lương Bằng, Khu Phố Quảng Phú, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Work Shop : 155 - 159 Nguyễn Lương Bằng, Khu Phố Quảng Phú, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 02 543 876 551 - Fax: 02 543 876 552

Email: ttp@tamthanhphatservice.com

Website: www.tamthanhphatservice.com

Logo bottom
Đăng ký nhận thông tin

Công ty TNHH DV KT&TM Tâm Thành Phát

  • Địa chỉ: 153 - 159 Nguyễn Lương Bằng, Khu Phố Quảng Phú, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Work Shop : 155 - 159 Nguyễn Lương Bằng, Khu Phố Quảng Phú, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Điện thoại: 02 543 876 551 - Fax: 02 543 876 552
  • Hotline: 0913 601 629
  • Email: ttp@tamthanhphatservice.com
  • Website: www.tamthanhphatservice.vn

Bản đồ công ty

Facebook page

© Copyright 2020 tamthanhphatservice.vn , all rights reserved